TimeWaver Links

  • slidebg1
    RealTimeWaver
    Sledujte dynamické procesy v reálnom čase.
  • slidebg1
  • slidebg1
    Všetci klienti alebo pacienti v jednom okamihu.

Máte otázky o produkte? Sme tu radi pre Vás.

Kvantová fyzika to umožňuje

TimeWaver vyvíja technológiu informačného poľa, ktorá má pomôcť analyzovať a optimalizovať súvislosti nerovnovážnych stavov v informačnom poli. Systémy - vyvinuté a vyrobené v Nemecku - sa skladajú z hardvéru a softvéru a používajú dve fyzikálne metódy, ktoré majú umožňovať prístup k informačnému poľu.

Niels Bohr, jeden zo zakladateľov kvantovej fyziky, povedal: "Kto nie je z kvantovej fyziky užasnutý, ten ju nepochopil." Aj iní vedci, ako napr. C. G. Jung, Carl Friedrich von Weizsäcker, Rupert Sheldrake, Hans Peter Dürr alebo Roger Nelson označujú to, čo nazývame informačným poľom, ako pole mentálnej a fyzickej interakcie, ako morfogenetické pole, alebo ako kolektívne vedomie. Ale v jednom bode sa zhodujú: že vedomie dokáže interagovať s materiálnymi procesmi a mať na nich priamy vplyv.

Braink Services

RealTimeWaver

nová generácia
technológie informačného poľa

RealTimeWaver systém umožňuje analyzovať a optimalizovať v informačnom poli až 500 elementov alebo osôb súčasne a v reálnom čase. Marcus Schmieke hovorí o novej generácii TimeWaver systémov.

RealTimeWaver: Sprevádzať dynamické procesy naživo a v reálnom čase

RealTimeWaver systém

Táto revolučná nová generácia TimeWaver aplikácií sprevádza plne automaticky a v reálnom čase dynamické procesy a v informačnom poli dokáže súčasne analyzovať, optimalizovať a zobrazovať až 1000 jednotlivých elementov. Automaticky je pritom zobrazovaný aktuálny stav stoviek jednotlivých elementov, z ktorých momentálne najdôležitejšie sú farebne zvýraznené.

RealTimeWaver Hardware und Laptop

Veľa možností

V informačnom poli sledovať a optimalizovať v jednom okamihu všetkých pacientov, spolupracovníkov, rodinu, celé futbalové mužstvo alebo orgány človeka. RealTimeWaver môže byť prevádzkovaný ako softvérové riešenie paralelne k softvéru TimeWaver Med s TimeWaver hardvérom alebo ako samostatné systémové riešenie s TimeWaver Mobile.

RealTimeWaver TimeWaver Mini und Laptop

Všetci klienti alebo pacienti v jednom okamihu

V jednom okamihu rozpoznáte, ktorá osoba alebo proces v informačnom poli prebieha nezvyčajne. Následne si môžete prezrieť ich podrobný vývoj, vykonať spontánnu TimeWaver analýzu alebo jednoduchým posunutím regulátora nastaviť intenzitu automatickej optimalizácie.

Dynamické zobrazenie prehľadu všetkých klientov alebo pacientov s farebným označením.

Autopilot pre analýzu a optimalizáciu

Pomocou RealTimeWaver Autopilot sa systém spúšťa samostatne. Po analýze informačného poľa začne optimalizácia a automaticky sa reguluje intenzita a potencia. Kedykoľvek môžete zasiahnuť do procesu pozorovania a optimalizácie, a tak sa dôkladnejšie venovať konkrétnemu pacientovi alebo elementu.

Zobrazenie pozorovania. Kliknutím na zvolený časový bod môžete vykonať presnú analýzu informačného poľa.

Poznámka: Veda a školská medicína neuznávajú existenciu informačných polí, ich medicínsky alebo iný význam, TimeWaver systémy s ich použitiami na základe chýbajúcich vedeckých dôkazov v zmysle školskej medicíny. Prognózy sú len pravdepodobnostnými odhadmi, ktoré sú založené na fyzikálnych náhodných procesoch.

Pomocou RealTimeWaver môžete plnoautomaticky a v reálnom čase pozorovať a optimalizovať až 500 pacientov, klientov alebo elementov


Možnosti použitia RealTimeWaver

Live prehľad o všetkých klientoch alebo pacientoch

Konečne sa môžete dynamicky a automaticky starať o všetkých svojich klientov alebo pacientov. Na jedinej obrazovke máte prístup k vývoju všetkých Vašich klientov v informačnom poli a v reálnom čase. Získate prehľad o tom, ktorá osoba alebo obchodná oblasť si v informačnom poli vyžadujú zvýšenú pozornosť.

Kritickí pacienti

V kritických fázach sa tak môžete sústrediť na jednotlivých pacientov alebo zákazníkov pozorovaním a optimalizovaním všetkých ich orgánov, biochemických procesov a psychických tém "live" v informačnom poli.

Psychoterapia

Práve počas konzultačnej terapie je dynamický pohľad do procesov informačného poľa veľmi nápomocný.

Podporovať "live" celé mužstvo

Kompletné tímy, ako športové tímy, pracovné skupiny na poradách alebo vaša rodina, môžu byť sprevádzané, sledované a podporované v informačnom poli.

Podnikové vedenie

Na programovej ploche môžete podrobne sledovať a optimalizovať Vašu vlastnú firmu alebo firmu Vášho klienta v informačnom poli.

Sprevádzanie TimeWaver Frequency terapie

Predovšetkým počas frekvenčnej terapie môžete z diaľky sledovať a podporovať terapeutický proces naživo v informačnom poli.

Sprevádzanie terapie

Počas niektorej z terapií, napr. masáže, akupunktúry alebo meditácie, môžete v informačnom poli naživo pozorovať a optimalizovať všetky orgány pacientov a ich biochemické a psychické témy.

Podporovať rodinu

Pomocou RealTimeWaver môžete Vašu rodinu nepretržite a naživo sprevádzať a podporovať v informačnom poli.

Sprevádzať rokovania a porady

Počas obchodných rokovaní môžete podporovať každého z účastníkov v informačnom poli. Voliteľne súbežne spustená zvuková stopa umožňuje dodatočne priradiť nápadné výkyvy v informačnom poli počas rokovania.

Poznámka: Veda a školská medicína neuznávajú existenciu informačných polí, ich medicínsky alebo iný význam, TimeWaver systémy s ich použitiami na základe chýbajúcich vedeckých dôkazov v zmysle školskej medicíny. Prognózy sú len pravdepodobnostnými odhadmi, ktoré sú založené na fyzikálnych náhodných procesoch.